4.5 (15)

Kỹ thuật bán hàng và khuyến mại hiệu quả

Khóa học "Kỹ thuật bán hàng và khuyến mại" là một khóa học cơ bản cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trong việc xây dựng các kỹ thuật thúc đẩy hoạt động bán hàng và các chiến thuật để xây dựng chương trình khuyến mại hiệu quả nhằm gia tăng doanh số.

2+ Bài học

120p

3 học viên

Tổng quan

MÔ TẢ

Khóa học "Kỹ thuật bán hàng và khuyến mại hiệu quả" là một khóa học cơ bản cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trong việc xây dựng các kỹ thuật thúc đẩy hoạt động bán hàng và các chiến thuật để xây dựng chương trình khuyến mại hiệu quả nhằm gia tăng doanh số.

LỢI ÍCH BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC:

 • Nắm được kiến thức cơ bản để lựa chọn các kênh tiếp thị phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu thông qua các nghiên cứu điển hình.
 • Hiểu được mục tiêu, giá trị và các khía cạnh liên quan đến thương hiệu để phát triển chiến lược quảng cáo hiệu quả.
 • Nắm được hành trình khách hàng cũng như quá trình đưa ra quyết định mua hàng.
 • Biết cách xây dựng các chiến lược khuyến mại dựa trên hiểu biết về quyết định mua hàng của khách hàng để gia tăng doanh số.

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

 • Bài 1: Chiến lược khuyến mại hiệu quả để tăng doanh số.
Chi tiết khóa học
 • Chiến lược khuyến mại hiệu quả để tăng doanh số

  Chi tiết 02:53
 • Câu hỏi trắc nghiệm Khóa học Kỹ thuật bán hàng và khuyến mại hiệu quả

  Chi tiết 02:53
Đánh giá
4.5 Đánh giá

“ Khóa học thực sự chất lượng. “

Trả lời
Đăng nhận xét