wise-lms-laituancuong-1

Lại Tuấn Cường

CEO Repu Digital

Giảng viên Lại Tuấn Cường hiện đang là CEO Repu Digital. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, ông đã tư vấn Chiến lược và triển khai các chiến dịch Digital Marketing (Facebook Marketing, Google Adwords, Website Development, Email Markeitng, SMS Marketing,…) cho nhiều công ty và tập đoàn lớn tại Việt Nam như: tập đoàn Bảo Việt, Lotte Cinema; VinGroup; Tràng Tiền Plaza, etc.

Other Members